MUSTAFA İRTÜK

UZMAN ÖĞRETİCİ – SINIF ÖĞRETMENİ

1994 yılında Adana’da doğdu ilk ve orta öğrenimini orda tamamladıktan sonra; 2014 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sınıf öğretmenliği bölümünü kazanarak üniversite hayatına başladı.

Niğde Selçuk ilköğretim okulunda stajlarını tamamlayarak 2018 yılında Sınıf Öğretmeni olarak mezun oldu.

2020-2021 yılları arasında özel derslerle öğrencilere akademik yönden destek amacıyla çalışmalara başladı.

2021-2022 yılları arasında askerlik görevini yerine getirmek için İstanbul Tuzla Piyade Okulunda bulundu.

Askerlik görevini yerine getirdikten sonra Lotus Özel Eğitim Merkezinde çalışmaya başladı.

Özel öğrenme güçlüğü, otistik olan çocukların gereksinimlerini ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederek karşılamaktadır. Dil gelişimi, kavram gelişimi, bilişsel gelişim alanlarında öğrencilere rehberlik yapmaktadır.

 

UZMANLIK ALANLARI;

İlkokuma Yazma Öğretimi

Matematik Öğretimi

Hayat Bilgisi Öğretimi

Türkçe Öğretimi

Fen Bilimleri Öğretimi

Sosyal Bilgiler Öğretimi alanlarında akademik öğrencilere kılavuzluk etmektedir.

İlkokuma yazma ve Türkçe öğretimi amacı temel düzeyde okuma ve yazma becerileri ile sınırlı değildir. Düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, analiz sentez gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Matematik öğretimi amacı problem çözme, akıl yürütme, matematiksel modelleme, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerilerini kazandırılması amaçlanmaktadır.

Fen bilimleri dersi temel yaklaşımı astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer, gök ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgiler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Sosyal bilgiler dersi öğrencilere insan ilişkileri ve vatandaşlık yeterlilikleri kazandırmak için disiplinler arası yaklaşımdan yola çıkarak tarih, coğrafya, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, hukuk, felsefe, siyaset bilimi, psikoloji ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin kaynaştırılmasıyla oluşturulmuştur.

Hayat bilgisi öğretimi amacı öğrencinin bilgi düzeyinin değerlendirmesinden ziyade bilginin birey için anlamlı ve yaşantısal hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersleri çalışırken öğrencinin ön bilgilerini kontrol edip hazırbulunuşluk seviyesine göre yöntem ve teknikleri belirleyerek derslerin amaçları doğrultusunda ilerlemektedir.