Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Nedir?

\"\"

Özel öğrenme güçlüğü(disleksi) kişinin zekasının normal veya normalin üstünde olmasına ragmen, verilen eğitimi beklenen düzeyde öğrenememesi, bilgileri farklı algılamasıdır.

Disleksi(okuma güçlüğü); okurken atlama, anlamı bozma, harf-ses uyum bozukluğu, hızlı okuyamama, harflerin veya hecelerin yerlerini değiştirme, heceleme veya anlayamama gibi bir takım bozukluklar görülebilir.

Disgrafi(yazma güçlüğü); yazım hataları, okunaksız ve düzensiz yazı, bazı harf,rakam ve sözcükleri ters yazma, sözcükler arasında boşluk bırakmadan ya da sözcüğü birkaç parçaya bölerek yazma gibi bozukluklara rastlanır.

Diskalkuli(aritmetik bozukluk); matematik terimleri, kavramları anlayamama, sayı ve sembolleri tanıyamama, eldeli sayıları toplamayı unutma gibi bozukluklar rastlanır.

Sizde çocuğunuzda bu tarz belirtiler gözlemliyorsanız; en kısa sürede merkezimizde ücretsiz kapsamlı değerlendirme testine bekleriz.

Bilgi ve randevu için ; ? 0533 728 66 20