Adana Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitimi

Zihinsel Engellilik Nedir?

 

Zihinsel engellilik, gelişim döneminde ortaya çıkan, bireyin psikomotor, bilişsel ve sosyal becerilerinde yaşıtlarından geride kalmasına sebep olan eksikliklerdir. Bu bireylerin genel özellikleri, öğrenmede zorluk ve yavaşlık çekmek, dikkat dağınıklığı, konuşma bozukluğu ve gecikmiş konuşma, duyu-motor problemleri, günlük yaşama ilişkin beceriler de yetersizlik başlıca özelliklerindendir. Zihinsel engel düzeylerinin tiplerini inceleyecek olursak;  

Hafif Düzeyde Öğrenme Yetersizliği

Bireyin, okuma-yazma, sayı sayma ve sosyal becerilerinde görülen gecikme durumudur.

Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği

Bireyin, konuşma ve dil gelişiminde gecikme yaşanması, sosyal- duygusal veya davranış problemleriyle, okuma-yazma ve sayı sayma becerilerinde görülen gecikme durumudur.

Ağır Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği

Bireyin, ileri düzeyde konuşma ve dil gelişimi güçlüğü çekmesi, sosyal – duygusal veya davranış problemleri sergilemesi ile temel öz bakım becerilerini öğrenmesinde ortaya çıkan gecikme durumudur.

Zihinsel Engellilik Nedenleri Nelerdir?

Zihinsel engellilik nedenlerini kalıtımsal, organik ve çevresel nedenler olarak üç gruba ayırabiliriz.

Kalıtımsal Nedenler

Ailede kalıtsal bir hastalık var ise, bunlar hastalıklı genler yolu ile çocuklara geçmektedir. Özellikle akraba evliliklerinde bu risk daha yüksek oranda gözlemlenmiştir. Down Sendromu, Fenilketanuri, Hidrosefali ve Mikrosefali örnek olarak verilebilir.

Organik Faktörler

Kalıtsal olmayan ancak doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrasında meydana gelebilecek durumlardır. Annenin gebeliği sırasında alınan çeşitli ilaçlar, zararlı maddeler alkol, sigara, uyuşturucu, beslenme yetersizlikleri, kan uyuşmazlığı gibi nedenler zihinsel gelişim geriliğine yol açabilirler.

Sosyo Ekonomik, Kültürel ve Çevresel Nedenler

Yetersiz ve doğru olmayan beslenme, çevresel uyarıcıların yokluğu, sosyal ve ekonomik şartların uygun olmaması çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve zeka geriliklerine neden olabilmektedir.

Zihinsel Engelli Bireylerde Destek Eğitim Programının Amacı Nedir?

 

Zihinsel yetersizlik yaşayan bireylerde, erken tanı ve erken eğitim, bu bireylerin yaşamlarında kendilerine yetebilmeleri noktasında önemi göz ardı edilemez. Gerekli destek eğitim programları ile bireyin bağımsız yaşam becerileri, öz bakım ve günlük yaşam, temel okuma – yazma, sosyal – duygusal becerilerini kazanmaları ve var olan davranış problemlerini ortadan kaldırmaları sağlanmaktadır.

Zihinsel Yetersizlik Oranları nelerdir?

  • Sınırda mental kapasite (IQ: 70-80) %25.
  • Hafif (IQ: 50-69) %50.
  • Orta (IQ: 35-49) %70.
  • Ağır (IQ: 20-34) %90.
  • Çok ağır (IQ: 20’nin altında) olarak gruplandırılmıştır.
Bedensel engelli bireyler destek eğitimi3