Adana Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun Terapisi Nedir? 

Oyun çocuğun evrensel dilidir. Oyun terapisi ise, çocuğun oyun oynayarak kendi iç dünyasında yaşadığı olumsuz durumları ortaya çıkarmak için kullanılan terapi yöntemidir. Çocuklar oyun terapisi sayesinde kendilerini daha iyi ifade edebilirler. Terapinin amacı, çocuğun oyun oynayarak kendi dünyasını ve problemlerini ortaya çıkarmasıdır. Oyun terapisinde çocuk, özgürce oynayabileceği bir odada, bilinç dışından kaynaklanan kinlerini, kızgınlıklarını, korkularını oyuncaklara geçirerek ortaya çıkarmakta ve yaşamaktadır. Gözlemci gerek duydukça çocuğa sorular sormakta, yorum yapmakta ve gerektikçe aydınlatıcı bilgiler vermektedir. Bu teknik rehberlik uzmanları ve çocuk psikologlarının uygulayabileceği bir tekniktir. 

Oyun terapisti ise, çocukla ile birlikte çocuğun oyun dünyasına girerek onu sosyal ve bilişsel açıdan değerlendirerek, onun dilinden konuşur, çocuğun oyun dünyasına girer. 

Oyun Terapisinin Faydaları Nelerdir? 

 • Çocukların duygu ve düşüncelerini kolayca ifade etmesini sağlar. 
 • Çocuklar kendilerini daha iyi ifade edebilir.
 • Çocukların iletişim becerilerinde, daha iyi iletişim kurma ve insan ilişkilerini artırır. 
 • Kendine dair farkındalığı gelişir, kendi başına problem çözmeyi öğrenirler. 
 • Olumsuz duygularla baş etmeyi öğrenir ve çocuğun kendine olan güveni artar. 
 • Çocuğun yaşadığı belli bir travmatik olay varsa, çocuğun kaygı düzeyini azaltır. 
 • Çocukların ortama uygun davranış sergilemesini destekler. 

Hangi Durumlarda Oyun Terapisi Uygulanmalıdır?

Çocukluk çağı travmalarında,

 • Kaza veya hastalık durumlarında, 
 • Cinsel istismarlarda,
 • Anne – baba – çocuk çatışmasında,
 • Aile içi şiddet durumunda,
 • Sevilen birinin ölümünde (yas süreci), 
 • Okula başlama durumunda, 
 • Sosyal içe kapanıklık durumunda,
 • Uyku problemlerinde,
 • Yemek ve tuvalet problemlerinde
 • Kaygı bozukluklarında 
 • Takıntılarda, 
 • Mutizmde,
 • Çocukluk çağı öfke problemlerinde,
 • Kardeş kıskançlığında,
 • Gelişimsel geriliklerde 
 • Enürozisde (alt ıslatma),
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda oyun terapisi uygulanır.

Oyun Terapisinin Süresi Ne Kadar Olmalıdır? 

Oyun terapi süresi, çocuktan çocuğa farklılık göstermektedir. Genellikle oyun terapisi haftada 1 veya 2 olmak üzere 50 dk sürer. Oyun terapisi çocuğun probleminin büyüklüğüne ve iyileşme süresine göre değişmektedir. Çocuğun terapi süresi boyunca geri dönüt vermesi önemlidir. 

Oyun Terapisi Kaç Yaş Aralığına Uygulanır?

Genellikle 2-11 yaş aralığındaki çocuklar oyun terapisinden faydalanabilirler. Çocukların bilişsel fiziksel durumları yaş aralığını değiştirebilir. Aslında Oyun terapisi çocukların sembolik oyun oynamaya başlamasıyla uygulanabilir. 

Oyun Terapisi Türleri Nelerdir? 

1 – Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuğun, oyunun ne demek olduğunu anlamasını ister. Terapist ile çocuk dostça bir ilişki geliştirir. Terapist çocuğun duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmesine fırsat verir. Terapi sürecinde karar verme sorumluluğu çocuğa aittir. Terapist bu terapi yönteminde belli sınırlar koyar ve çocuğun gerçek dünya ile bağlantısının koparmasını istemez. 

2- BDT Oyun Terapisi

Oyun ile birlikte çocuğun bilişsel ve davranışsal durumlarının, çocukların gelişimsel düzeyine göre düzenlenerek kullanılmasıdır. Bu terapide, çocuğun terapiye katılımını ön plandadır. BDT oyun terapisinde oyuna dahil edildiği için çocuk, değişim sürecinde aktif bir katılımcı olur. Bu yöntemde davranışsal ve bilişsel müdahale yöntemleri dahil edilerek süreç hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış olarak gözlenebilir. 

3 – Deneyimsel Oyun Terapisi

Deneyimsel oyun terapisinde terapist, çocuğa belirli yansıtmalar ve aynalamalar yaparak çocuğun hem deneyimini pekiştirir hem de çocuğa senin yanındayım ve güvendesin gibi duyguları çocukta oluşturur. Bu terapide terapist çocuğun oyununa asla müdahalede etmez ve yönlendirme yapmaz. Bu süreçte terapist tüm benliği ve uyumu ile çocuğun yanında olur. 

Deneyimsel terapi aşamaları; 

-Keşif,

-Güveni test etmek, 

-Bağlılık aşaması,

-Terapötik büyüme aşaması, 

-Sonlandırma,

4 – Filial Oyun Terapisi

Filial Terapi, oyunu ele alarak anne – baba ve çocuk ilişkisini güçlendirmeyi hedefler. Filial Terapi, anne – baba ve çocuğa uygulanan ve çocuğu anlamak için geliştirilmiş bir terapi yöntemidir. Filial oyun terapisi psiko – eğitimsel bir terapi yöntemidir. Filial Terapi ’de, anne ve baba, çocukları ile oyun saatlerinin nasıl olacağını öğrenirler. Bu terapi sayesinde, anne ve baba çocuk terapötik oyun oynamayı öğrenir ve çocuğun oynunda ne anlatmak istediğini anlamaya çalışırlar. Bu terapi sayesinde anne ve babalar çocuk ile daha iyi ilişki kurmayı öğrenirler. 

5 – Theraplay Oyun Terapisi

Bu oyun terapisi tekniğinde, anne ya da baba oyun terapisi sürecine dahil olur. Bu yöntemle yönlendirilen çocuklar ve anne ve babalar için, kısa süreli bir terapi çeşididir. Theraplay oyun terapisinin amacı anne – baba ile çocuk arasındaki bağları kuvvetlendirmektir. Bu terapide hedef, çocuk ve anne – baba arasında sağlıklı iletişimler oluşturmaktır. Terapi oyunları sayesinde aile içi ilişkilerde, ailenin duygusal ve olumlu bir bağ kurmalarına yardımcı olur. Bununla birlikte çocuk kendini daha özgüvenli hisseder. 

6 – Kum Terapisi 

Bir tepsi ya da küçük tekne içindeki kumların üzerinde küçük nesnelerin manipülasyonu ile, çocukların kendilerini ifade edebilmesi için kullanılan bir metottur. Katılımcılardan kum tepsisi İçindeki oyuncak bebek, hayvan ve diğer nesneleri kullanarak bir diorama ( bir hikaye veya bir minyatür dünya ) oluşturmaları istenir.

 

Oyun terapisi eğitimi nerden alınmalıdır?

Oyun terapisi, eğitimi uzun süreli olan kapsamlı bir eğitimdir. Üniversitelerden veya uzun süreli eğitim veren yerler tarafından alınabilir. Oyun terapisi eğitimini, Psikoloji, PDR, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği mezunları alabilirler. 

Bedensel engelli bireyler destek eğitimi3