Adana İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitimi

İşitme Engeli Nedir?

İşitme engeli; işitme kaybının getirmiş olduğu iletişim sorunlarının oluşturduğu bir engel durumudur. Kişi işitme duyusunun tamamı veya bir kısmını kaybetmiş olabilir. Doğuştan ya da sonradan olması, konuşmayı öğrenmeden önce veya öğrendikten sonra olması gibi etmenler işitme engelli bireyin konuşmasını etkiler.

İşitme Engelli Bireylerde Erken Tanının Önemi Nedir?

İşitme kaybında erken teşhis çok önemlidir. İşitme kaybının teşhisi ne kadar erken yaşta konulursa tedavinin ve bireyin gelişimi o kadar sağlıklı olacaktır. Özellikle ilk iki yıl, çocuğun konuşmasının geliştirebilmesi için en önemli dönemdir.

İşitme Engelli Bireylerde Destek Eğitim Programının Amaçları Nelerdir?

Genel olarak işitme engelli bireyler destek eğitim programının amacı kişiyi topluma kazandırmak ve kişinin toplum içerisinde ki refahını arttırmaktır. Bunun yanı sıra işitme becerilerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri, işitsel algı yeteneklerini kullanarak konuşma ve dil becerilerini geliştirebilmek, günlük iletişim becerilerinde kendine yetebilir hale gelmesine destek olmak ve okuduğunu anlama- okuma, yazma becerilerini desteklemek başlıca amaçlar arasında yer alır.

 İşitme kaybı nedeniyle konuşma problemi olan bireylere alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeye yönelik;

 • Söyleneni anlama,
 • Anlamsız- anlamlı sesler çıkarma,
 • Sözcük dağarcığını geliştirme,
 • Cümle kurma gibi becerileri kazandırmak hedeflenir.

İşitme Engelinin Nedenleri Nelerdir?

İşitme engeli doğum öncesi nedenler, doğum anı nedenleri ve doğum sonrası gibi 3 durumda ortaya çıkabilir. Bu durumlar şunlardır;

İşitme engelinin doğum öncesi nedenleri:

 • Hamilelik döneminde annenin geçirdiği enfeksiyon veya hastalık,
 • Hamilelik döneminde annenin ototoksit ilaç ve alkol kullanımı,
 • Hamilelik döneminde geçirilen kazalar,
 • Kan uyuşmazlığı,
 • Genetik faktörler,
 • Akraba evliliği gibi durumlara bağlı olarak gelişebilir.

İşitme engelinin doğum anı nedenleri:

 • Doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar,
 • Düşük doğum ağırlığı,
 • Erken Doğum,
 • Bebekte kan değişimini gerektiren sarılık,
 • Doğum sırasında baş, boyun ve kulakta görülen zedelenme,
 • İşitme engelinin doğum sonrası nedenleri,
 • Orta veya iç kulak yapılarında zedelenme,
 • Çocukluk hastalıkları,
 • 3 aydan fazla süren kronik orta kulak iltihabı,
 • Yaralanmalar,

Doğum sonrasında görülen nedenler:

 • Bebeklik döneminde geçirilen menenjit,
 • Ensofalit,
 • Kızılcık,
 • Kızamık,
 • Kabakulak,
 • Boğmaca,
 • Enfluenza,
 • Çiçek,

gibi bazı enfeksiyon hastalıkları işitme sorununa neden olabilir. Yüksek ateşli hastalıklar veya sonrasında geçirilen nöbetler sonucu, kalıcı olarak işitme kaybının görülmesi en sık görülen sebeplerdendir.

İşitme Engelinin Belirtileri Nelerdir?

 • Söylenenleri anlamakta güçlük,
 • Söylenenlerini birkaç kez tekrarlatmak,
 • Televizyonun ve radyonun sesini fazla açmak,
 • Yüksek sesle konuşmak ve konuşulmasını istemek,
 • Bebeklerde ise seslere tepkisiz olması halinde işitme engelinden şüphelenilmelidir.

İşitme Engelinin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Doğru işitme cihazları: sözel ve işitsel iletişimi yeniden kurup geliştirmeye yardımcı olabilir.

Timpanostomi tüpleri: basınç dengeleme tüpleri, kronik orta kulak sıvısının birikmesi durumunda tahliye etmeye yardımcı olur.

Otoskleroz: eğer sorun orta kulakta bulunan çekiç – örs – üzengi kemiklerinden kaynaklı olursa bunlar işlevsel bir protez kemiği ile değiştirilebilir.

Koklear İmplant: İşitme cihazlarının yardımcı olmadığı kimi hastalarda sesi dış ortamdan alarak doğrudan işitme sinirine aktarılmasına yardımcı olan cihazlardır.

Yardımcı dinleme cihazları: Yardımcı dinleme cihazları arasında telefon amplifikatörleri, kişisel FM sistemleri ve TV dinleme cihazları bulunabilir.

Konuşma – okuma eğitimi: Konuşma-okumada (dudak-okuma olarak da bilinir) konuşmayı anlaşılır kılmak için ağız hareketlerini
öğrenmemize ve anlamanıza yardımcı olabilir.

Bedensel engelli bireyler destek eğitimi3