Adana Bedensel Engelli Bireyler İçin Fizik Tedavi

 • Bedensel Engel Nedir?

Doğum öncesi, doğum anı veya doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak kemik, kas ve sinir sistemindeki bazı bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmeye bedensel engel denir.

Bedensel Engele Neden Olabilecek Faktörler Nelerdir?

 • Ailede var olan kalıtımsal rahatsızlıklar,
 • Akraba evliliği,
 • Kan uyuşmazlığı,
 • Doğumda oksijensiz kalma,
 • Çocuk felci,
 • Doğumun beklenen süreden önce veya zor olması,
 • Bebeğin düşük ya da yüksek doğum ağırlığı ile doğması,
 • Doğal afetler,
 • Trafik kazaları, iş kazaları,
 • Doğum travmaları,
 • Hamilelikte kaza, aşırı stres, zehirlenme ve travmaya maruz kalma,
 • Savaş, terör,
 • Çocuklukta geçirilen viral veya ateşli hastalıklar,
 • Doğum öncesi annenin geçirdiği hastalıklar anne- babanın alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı,
 • Hamilelikte annenin doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanması,
 • Doğum öncesi bebeğin radyasyon alması,
 • Hamile kalmadan önce ve hamilelik döneminde alınması gereken folik asit gibi vitamin ve minerallerin eksikliği,
 • Çok sayıda ve sık hamile kalınması veya doğum yapılması,
 • Annenin yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi hastalıklarının bulunması gibi nedenlere bağlı olarak gelişebilir.
 
 

Bedensel Engelli (Özel Gereksinimli) Tanı Grupları Nelerdir?

 • Serebral Palsi,
 • Spina Bifida (omurilik kapanma defekti),
 • Becker musküler distrofi,
 • Duchenne musküler distrofi,
 • Brakial pleksus (Doğuştan Kol felci),
 • Travmatik sinir sistemi yaralanmaları,
 • Doğuştan uzuv eksiklikleri,
 • Doğumsal kalça çıkığı,
 • Down sendromu,
 • Mental Motor Gerilikler,
 • Spinal Muskuler Atrofi,
 • Pes Ekinovarus, 
 
Bedensel Engellilerde (Özel Gereksinimli Çocuklarda) Uygulanan Fizik Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Adana Lotus Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde bedensel engelli bireylere, ihtiyaçlarına yönelik ve fizyoterapist eşliğinde, kişiye özel oluşturulan fizyoterapi programları uygulanmaktadır.

Kurumumuza gelen her çocuk, bünyemizde yapılan testlerle öncelikle muayeneye alınır. Değerlendirmede kapsamlı olarak çocuğun nörolojik, duygusal, kognitif, kaba motor, vestibüler, proprioseption ve duyusal olarak gelişimleri tespit edilir.

Uyguladığımız Tedavinin amacı; çocuğun ve yetişkinin mevcut potansiyellerini arttırarak günlük hayatta ve sosyal yaşamda mümkün olduğunca bağımsızlığını kazandırmaktır.

İyi bir rehabilitasyon süreci için; doğru ve kapsamlı bir değerlendirme, tedavi programı, takip, aileyle iş birliği, ev programı ve bazen de ortezlemenin yeri büyüktür.

Bebeklerde ve çocuklarda Rehabilitasyon sürecine mümkün olan en erken süreçte başlanmalıdır. Nörolojik ve psikiyatrik açıdan değerlendirilmiş her birey tanılanır tanılanmaz fizik tedaviyle buluşmalıdır.

Biz de Lotus Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak en önemli amacımız; çocuklarımızın kaba ve ince motor becerilerini geliştirip; onları mümkün olan en erken dönemde mental, sosyal, duygusal ve fizyolojik olarak hayata kazandırıp geleceğe hazırlamaktır.

Fizik Tedavi Hizmeti Ücretsiz mi ? 

Eğitime başlanmadan önce ayrıntılı bir değerlendirme ile bireyin durumu kontrol edilir. Sonrasında bir sağlık kurulundan alınmış yaşıtlarından farklılığı raporlanmış bir belge alınmalıdır. Fakat bu ücretsiz özel eğitimi almanın koşulu, bireyin hastaneden almış olduğu sağlık raporunun bulunmasıdır. Raporlar genellikle 1 yıllık olarak verilir. 1 yılın sonunda birey tekrardan sağlık kurulu tarafından değerlendirilir, eğer gerekli görülürse sağlık raporu yenilenir ve böylece eğitim almaya devam eder. Sağlık raporuna sahip bireyin, tıbbi olarak tanısı vardır fakat rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz hizmet alması için Rehberlik Araştırma Merkezlerinden eğitsel rapor alınmalıdır. 1 yıllık rapor ve raporun alınma süreci rehberlik araştırma merkezleri için de aynıdır. 1 yılın sonunda tekrar birey değerlendirilir ve rapor yenilenir. Öğrencilerimizin hastane ve Rehberlik Araştırma Merkezi raporlarına ait süreçlerde  yardım ve desteği de kurumumuz ailelere ücretsiz olarak sağlamaktadır. Konu hakkında detaylı bilgi için iletişim adreslerimizden bizi arayıp görüşme için randevu oluşturabilirsiniz.

adana fizyoterapist
BURCU ASLAN
FİZYOTERAPİST
KEZBAN
KEZBAN ÇÜRÜK
FİZYOTERAPİST