Eğitimler

Hizmet Verdiğimiz Tanı Grupları

 • Gelişimsel Gecikmeler Ve Yetersizlikler
 • Bebeklik- Erken Çocuklukta Gelişimsel Riskler
 • İletişim – Dil Ve Konuşma Bozuklukları
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Genetik Anomaliler Ve Down Sendromu
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Psiko Sosyal Uyum Ve Davranış Sorunları
 • Zihinsel Engel Ve Yetersizlikler
 • Özel Öğrenme Güçlükleri
 • Selective Mutizm ( Seçici Konuşmazlık)
 • İşitme Engelliler
 • Otizm

Kurumumuzda Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün teklifi ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun kararlarıyla uygun görülerek uygulamaya konulan destek eğitim ve tamamlayıcı eğitim programlarını uyguluyoruz.

Ayrıca tüm öğrencilerimize  ücretsiz servis hizmeti sağlıyoruz.